Category

Hosting

Category

Vâng, bạn đang sử dụng chia sẻ lưu trữ, cho đến khi trang web của bạn bắt đầu phát triển và nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập. Đây là thời điểm mọi thứ bắt đầu sai, trang web bị treo, vẫn ở ngoài trời và bạn nghĩ: phải làm gì ? Câu trả lời: VPS lưu trữ! Có, chia sẻ lưu trữ có thể được tốt khi bạn chỉ mới bắt đầu một…